Tam Hợp Cho Làm Ăn Và Cưới Hỏi Mà Mọi Người Ai Cũng Nên Biết

115

Lập nghiệp và cưới xin là hai việc hệ trọng trong đời người. Do vậy, người cùng làm với bạn hay người bạn đời của bạn phải hợp tuổi hợp mệnh thì bạn mới mong ăn nên làm ra và sống thọ. Các loại tam hợp bát can tứ duy, tam hợp địa chi, tam hợp song sơn là những tam hợp cho làm ăn và cưới hỏi.

1. Tám tam hợp bát can tứ duy

– Giáp – Đinh – Càn: Dương hỏa

– Bính – Tân – Cấn: Dương kim

– Canh – Quý – Tốn: Dương thủy

– Nhâm – Ất – Khôn: Dương mộc

– Tốn – Quý – Canh: Âm mộc

– Khôn – Ất – Nhâm: Âm hỏa

– Càn – Đinh – Giáp: Âm kim

– Cấn Tân Bính: Âm thủy

– Các tam hợp này nếu trong 3 cung mà một là hướng nhà, một là dòng nước đến (thủy lai), một là dòng nưởc chảy (thủy khẩu) thì không được phép lập cục, tức là không được phép đặt hướng nhà theo một trong ba cung đó.

– Trường hợp dòng nưóc chảy đi ở cung tuyệt thì tùy dòng nước chảy đến (thủy lai) ở cung đế vương này hay cung trường sinh mà lập mộ hướng hay dưỡng hướng và chỉ được lập mộ hướng hay hướng dưỡng thôi.

>>> Xem ngay: Bỏ qua phương vị của mộc là bạn đã phí nửa cuộc đời

2. Tám tam hợp cục địa chi

Các tam hợp theo thứ tự Thủy lai – Hướng – Thủy khứ

– Dần – Ngọ – Tuất: Dương hỏa

– Tỵ – Dậu – Sửu: Dương thủy

– Thân – Tý – Thìn: Dương kim

– Hợi – Mão – Mùi: Dương mộc

– Tý – Thân – Thìn: Âm kim

– Mão – Hợi – Mùi: Âm thủy

– Ngọ – Dần – Tuất: Âm mộc

– Dậu – Tỵ – Sửu: Âm hỏa

8 tam hợp này cho phép lập 8 long cục như trên và cho phép lập 4 hướng sinh thái là vượng hướng – sinh hướng. Tự sinh hướng và tự vượng hướng.

3. Tám tam hợp song sơn thủy khẩu ở cung tuyệt

Tám tam hợp cục song sơn này cũng giống như 8 tam hợp cục bát can tứ duy. Nếu trong 3 cung 1 là hướng nhà, 1 là dòng nước chảy đến và 1 là dòng nước chảy đi thì không cho phép lập long cục, nghĩa là không được phép đặt hướng nhà theo 1 trong 3 cung đó.

– Trường hợp dòng nước chảy đi ở cung tuyệt thì tùy dòng nưóc chảy đến ở cung đế vương hay cung trường sinh mà lập mộ hướng hay dưỡng hướng.

– Tam hợp bát can tứ duy và tam hợp song sơn chỉ khác nhau ở chỗ trong tam hợp bát can tứ duy thì các cung sinh thái (mộc dục, suy, tuyệt) nằm trong một cung thiên bát can hay tứ duy, còn trong tam hợp song sơn thì các cung sinh thái nằm trong 2 cung thiên bàn, một là bát can hoặc tứ duy, một là địa chi.

8 tam hợp song sơn thủy khẩu ở cung tuyệt theo thứ tự Mộc Dục – Suy – Tuyệt

– Giáp Mão – Đinh Mùi – Càn Hợi: Dương hỏa

– Bính Ngọ -Tân Tuất – Cấn Dần: Dương kim

– Canh Dậu – Quý Sửu -Tôn Tỵ: Dương thủy

– Nhâm Tý – Ất Thìn – Khôn Thân: Dương mộc

– Tốn Tỵ – Quý Sửu – Canh Dậu: Âm mộc

– Khôn Thân – Ất Thìn – Nhâm Tý: Âm hỏa

– Càn Hơi – Đinh Mùi – Giáp Mão: Âm kim

– Cấn Dần – Tân Tuất – Bính Ngọ: Âm thủy

4. Tám tam hợp song sơn thủy khẩu ở cung mộ

8 tam hợp song sơn này giống như 8 tam hợp địa chi chỉ khác nhau ở chỗ trong tam hợp địa chi thi các cung sinh thái (thủy lai, hướng, thủy khứ) ở trong một cung địa chi, còn trong tam hợp song sơn thì các cung sinh thái nằm trong 2 cung thiên bàn, một là bát can hoặc tứ duy một là địa chi.

8 tam hợp song sơn thảy khẩu ở cung mộ theo thứ tự: Thủy lai – Hướng -Thủy khứ

– Cấn Dần – Bính Ngọ -Tân Tuất: Dương Hỏa

– Tốn Tỵ – Canh Dậu – Quý Sửu: Dương Kim

– Khôn Thân – Nhâm Tý – Ất Thìn: Dương thủy

– Càn Hợi -Giáp Mão – Đinh Mùi: Dương mộc

– Nhâm Tý – Khôn Thân – Ất Thìn: Âm kim

– Giáp Mão – Càn Hợi – Đinh Mùi: Âm thủy

– Bính Ngọ – Cấn Dần – Tân Tuất: Âm mộc

– Canh Dậu – Tốn Tỵ – Quý Sửu: Âm hỏa

Tất cả các loại tam hợp cho làm ăn và cưới hỏi: tam hợp bát can tứ duy, tam hợp địa chi, tam hợp song sơn trên đây hy vọng có thể giúp bạn áp dụng được vào công việc và hôn nhân đại sự của mình

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ