Quan Hệ Giữa Thiên Nhiên Với Con Người Mà Bạn Nên Biết Để Cuộc Sống Tốt Hơn

115

Khoa địa lý cổ truyền dựa vào nguyên lý ngũ hành sinh khắc để tìm hiểu giới tự nhiên và tìm hiểu quan hệ giữa thiên nhiên vđi thiên nhiên, quan hệ giữa thiên nhiên với con người và giữa con người với con người.

1. Ngũ hành sinh khắc

Vạn vật trong vũ trụ được cấu tạo bằng 5 chất cơ bản gọi là ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Quan hệ giữa ngũ hành có 2 chiều sinh và khắc: 

– Chiều sinh: Kim sinh thủy – Thủy sinh mộc – Mộc sinh hỏa – Hoả sinh thổ – Thổ sinh kim.

– Chiều khắc: Kim khắc mộc – Mộc khắc thổ — Thổ khắc thủy – Thủy khắc hỏa – Hỏa khắc kim.

Đó là quan hệ vòng tròn.

Quan hệ sinh khắc của ngũ hành vừa biểu kiến vừa vô hình.

Kim khắc mộc như ta thấy như dao (kim) chặt gỗ (mộc) hoặc nơi nào có kim loại thì cây cối không mọc được. Kim sinh thủy nghĩa là kim loại nóng chảy thành nước. Đó là quan hệ sinh khắc biểu kiến.

Người có mệnh kim khắc ngưòi có mệnh mộc. Nhà hướng Chấn (Đông) thuộc mộc khắc sao Lộc tốn là thổ tinh, hướng khảm (bắc) thuộc thủy tinh sao Tham lang mộc tinh.

Đó là quan hệ sinh khắc vô hình

Người xưa áp dụng quan hệ ngũ hành sinh khắc của vạn vật để tính cát hung cho quan hệ sinh khắc vô hình giữa thiên nhiên, tinh tú thời gian với con người, với xã hội.

>>> Xem ngay: Thực vật và hoa cảnh trong điều trị đem lại sức khỏe dồi dào cường tráng mà bạn không nên bỏ qua

2. Tam hợp 

Tam hợp là 3 cung trong thiên bàn 12 địa chi: Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi hợp nhau theo nguyên tắc từ cung nọ đến cung kia cách 3 cung khác.

Trong la kinh có 24 cung là: Giáp, Mão, Ất, Thìn, Tốn, Tỵ, Bính, Ngọ, Đinh, Mùi, Khôn, Thân, Canh, Dậu, Tân, Tuất, Càn, Hợi, Nhâm, Tý, Quý.

Có 8 tam hợp là: Dần, Ngọ, Tuất, Cấn, Bính Tân, Tị, Dậu, Sửu: Tôn, Canh Quý Thân Lý, Thìn: Khôn Nhâm Ất Hợi Mão, Mùi; Càn, Giáp, Đinh.

3.Tam hợp cục

Mỗi cung trong tam hợp biểu thị một danh xưng nào đó thì gọi đó là tam hợp cục.

Trong 1 quẻ 6 hào có 1 hào động hợp với 2 hào khác tạo thành một tam hợp, mỗi cung trong tam hợp này biểu thị một hào thì tam hợp này gọi là ‘Tam hợp hóa cục của hào”.

4. Long cục

Các cang trong tam hợp biểu thị các danh sư về địa lý thì gọi tam hợp đó là “tam hợp long cục”.

Ví dụ: Một khoảng đất dùng để làm nhà, hướng nhà ở cung dần có hồ làm minh đường, có dòng nước chảy đến minh đường ở cung ngọ và có dòng nước từ minh đường chảy đi ở cung tuất, các danh xưng minh đường, hướng thủy khẩu, dòng nước chảy đi đều là các danh xưng về địa lý, nên gọi tam hợp này là “tam hợp long cục”.

5. Ngũ hành của long cục

Trong địa lý người ta sử dụng long cục để thực hiện thủy pháp. Nội dung cơ bản của thủy pháp là an 12 cung của hệ trường sinh vào thiên bàn 24 cung của la kinh.

12 cung của hệ trường sinh là: Trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vương, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng.

Trong địa lý cổ truyền người ta sử dụng 4 cục thủy pháp là: Kim, mộc, thủy, hỏa.

– Để xác định ngũ hành của các cục người ta căn cứ vào tam hợp cục. Trong tam hợp cục được an một cung là trường sinh, một cung là đế vương và một cung là mộ. Cung mộ của các tam hợp cục bao giờ cũng ở các cung thìn, tuất, sửu, mùi và ất đinh tân quý. Nếu cung đế vượng được an vào cung địa chi nào thì tam hợp cục mang hành của địa chi đó. 

Trên đây là những yếu tố liên quan đến quan hệ giữa thiên nhiên với con người mà bạn có thể chưa biết. Hy vọng có thể giúp bạn áp dụng được vào công việc và cuộc sống. Chúc bình an và phát đạt!

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ