Thật Là Thiếu Sót Nếu Bạn Chưa Biết Gì Về Phép Phong Thủy Trong Cuộc Sống

110

Ông bà ta có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Do vậy khi làm một việc gì đó dù lớn hay nhỏ nhưng đã ảnh hưởng đến bản thân thì chúng ta nên cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng và thật sự cẩn thận. Dưới đây là một số phép phong thủy trong cuộc sống mà bạn nên biết.

1. Song sơn và song sơn ngũ hành

Trong la kinh có 24 sơn vị gồm 12 địa chi, 8 can và 4 duy. Nhưng hệ trường sinh chỉ có 12 cung nên mỗi cung của hệ trường sinh chiếm 2 sơn của la kinh. Hai sơn đó một là địa chi một là thiên can hoặc tử duy. Mỗi cung của hệ trường sinh chiếm 2 sơn, 2 Bơn đó gọi là song sơn.

Hai sơn của song sơn phải ở trong hai tam hợp cục có cùng một hành.

Hai sơn của song sơn mang cùng một hành gọi là song sơn ngũ hành. Người ta sử dụng song sơn và song sơn ngũ hành để xác định các cung của hệ trường sinh.

Vậy 24 sơn của la kinh được sắp xếp hợp với 12 cung của hệ trường sinh theo song sơn ngũ hành là: Nhâm tý — Quý sửu, cấn dần – giáp mão, ất thin, tôn tỵ, bính ngọ, Đinh Mùi, Khôn Thân, Canh Dậu, Tân Tuất, Càn Hợi. Vì vậy ất, đinh, tân, quý hợp với thìn tuất sửu, mùi thành tứ mộ.

>>> Xem ngay: Những lưu ý về sự nghiệp của người khuyết thủy giúp bạn thành công

2. Âm dương của cục

a. Thủy khẩu ở sửu

– Dòng nưóc trường sinh ở tốn tỵ chảy vào minh đường là đê vượng ở canh dậu rồi chảy ra mộ ở quý sửu, tức là chảy từ trái sang phải. Đây là dương kim cục.

– Dòng nước trường sinh ở canh dậu chảy vào minh đường là đê vượng ở tôn tỵ rồi chảy ra mộ ở quý sửu tức là chảy từ phải sang trái. Đây là âm hoả cục.

b. Thủy khẩu ở thìn

– Dòng nướe trường sinh ở khôn thân chảy vào minh đường là đế vượng ở nhâm tý rồi chảy ra mộ ỏ ất thin tức là chảy từ trái sang phải. Đây là dương thủy cục.

– Dòng nước trường sinh ở nhâm tý chảy vào minh đường là đế vượng ở khôn thân rồi chảy ra mộ ở ất thìn, tức là chảy từ phải sang trái. Đây là âm kim cục. 

c. Thủy khẩu ở Mùi

– Dòng nước trường sinh từ càn hợi chảy vào minh đưòng là đế vương ở giáp mão rồi chảy ra mộ ở đinh mùi, tức là chảy từ trái sang phải. Đây là dương mộc cục.

– Dòng nước trường sinh ở giáp mão chảy vào minh đường là đế vượng ở càn hợi rồi chảy ra mộ đinh mùi, tức là chảy từ phải sang trái. Đây là âm thủy cục.

d. Thủy khẩu ở Tuất.

– Dòng nước trường sinh ở cấn dần chảy vào minh đường là đế vượng ở bính ngọ rồi chảy ra mộ ở tân tuất, tức là chảy từ trái sang phải. Đây là dương hỏa cục.

– Dòng nước trường sinh ở bính ngọ chảy vào minh đường là đế vượng ỏ cấn dần rồi chảy ra mộ ở tân tuất, tức lả chảy từ phải sang trái. Đây là âm mộc cục.

3. Huyền không pháp

Đây là phương pháp xác định long cục căn cứ vào các phương vị của các dòng nước chảy đến (thủy lai) minh đường (hướng) và dòng nước chảy đi (thủy khẩu) mà không cần để ý đến long mạch từ phương vị nào chảy đến.

Nếu đế vương ỏ tý – ngọ – mão – dậu thì đó là dương cục. Nếu đế vượng ỏ dần – thân – tỵ — hợi thì đó là âm cục.

– Nếu cung tuyệt ở Cấn dần thì đế vương ơ Canh Dậu. Đó là dương kim cục.

– Nếu cung tuyệt ở Giáp Mão thì đế vương ở Khôn thân, đó là âm kim cục.

– Nếu cung tuyệt ở tôn Tỵ thì đế vương ở Nhâm tý. Đó là dương thủy cục.

– Nếu cung tuyệt ỗ Bính Ngọ thì đế vương ở càn hợi. Đó là âm thủy cục.

– Nếu cung tuyệt ở khôn Thân thì đế vương ở Giáp Mão. Đó là dương mộc cục.

– Nếu cung tuyệt ở Càn Hợi thì đế vương ở Bính Ngọ. Đó là dương hỏa cục.

– Nếu cung tuyệt ở Nhâm Tý thì đế vương ở Tốn tỵ. Đó là âm hỏa cục.

Trên đây là một số phép phong thủy trong cuộc sống mà bạn nên lưu ý để chọn được người bạn đời hoặc một ngôi nhà vừa hợp với sở thích vừa hợp phong thủy.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ