Hướng Nhà Đoài – Trạch Đoài Dành Cho Gia Chủ Hợp Mệnh Cung

185

Khi xây dựng nhà ở việc xem hướng và chọn hướng nhà là điều một người quan tâm nhất. Hướng nhà đúng giúp gia chủ bình an, ăn nên làm ra, phát đạt về sau. Dưới đâu là những hướng nhà Đoài – trạch Đoài

1. Hướng Dậu thuộc trạch Đoài

a. Phối hợp hướng Dậu với các mệnh cung

– Người mệnh ly ở hướng Đoài là bị ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh hỏa tinh là xấu.

– Người mệnh Cấn ở nhà hướng Đoài bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

– Người mệnh Khảm ở nhà hướng Đoài bị họa hại thuộc sao Lộc tồn thủy tinh là xấu.

– Người mệnh Khôn ở nhà hướng Đoài được thiên y thuộc sao cự môn thổ tinh là rất tốt.

– Người mệnh Chấn ở nhà hướng Đoài bị tuyệt mạng thuộc sao phá quân kim tinh là rất xấu.

– Người mệnh Đoài ở nhà hướng Đoài được phục vị thuộc sao phụ bất thủy tinh là tốt.

b. Cát hung đối với vị của cửa trong hệ phúc đức

– Cửa giữa hướng Dậu vị dậu được thân hôn là tốt.

– Cửa bên phải hướng dậu vị càn được vượng tài là tốt

– Cửa bên trái hướng dậu vị khôn được vinh phú là tốt.

c. Cát hung của hệ nhị thập bát tú

– Cửa giữa hướng Dậu vị dậu được sao Vị quản là sao tốt, đồng thời một phần nhỏ bị sao Mão quản là sao xấu. 

– Cửa bên phải hướng Dậu vị càn được sao Bích quản là sao tốt. Đồng thòi bị sao Khuê quản là sao xấu. 

– Cửa bên trái hướng dậu vị Khôn được sao Tỉnh và sao Sâm quản là 2 sao tốt.

>>> Xem ngay: 3 chức năng lớn của hoa cảnh mang vận may đến cho gia đình mà bạn không thể bỏ qua.

2. Nhà hướng canh thuộc trạch Đoài

a. Phối hợp hướng canh thuộc trạch đoài với các mệnh cung

Phối hợp hướng canh thuộc trạch đoài với các mệnh cung hoàn toàn giổng như phối hợp hưống Đoài với các mệnh cung.

b. Cát hung của các vị của cửa trong hệ phúc đức 

– Cửa giữa hướng canh vị canh bị xương dâm là xấu

– Cửa bên phải hướng canh vị tuất bị tuyệt bại là xấu.

– Cửa bên trái hướng canh vị mùi bị cô quả là xấu.

Cả 3 cửa trong hệ phúc đức đều bị xấu. Vậy nên lập 1 cửa hướng canh vị tân được hoan lạc. Cấm mỏ cửa hướng canh vị khôn được vinh phú là tốt nhưng bị huỳnh tuyền.

c. Cát hung của hệ nhị thập bát tú.

– Cửa giữa hướng canh vị canh được sao Tất quản là sao tốt, đồng thời bị sao Mão quản là sao xấu.

– Cửa bên phải hướng canh vị tuất bị sao Khuê quản là sao xấu. Đồng thời một phần nhỏ được sao Lâu quản là sao tốt. 

– Cửa bên trái hướng canh vị mùi được sao Tỉnh quản là sao tốt, đồng thời bị sao Quỷ quản là sao xấu. 

3. Những hướng tân thuộc trạch đoài

a. Phối hợp hướng tân thuộc trạch đoài với các mệnh cung

Phối hợp hướng tân thuộc trạch đoài với các mệnh cung hoàn toàn giông như phối hợp hướng Đoài vôi các mệnh cung.

b. Cát hung đố với vị của các cửa trong hệ phúc đức

– Cửa giữa hướng Tân vị Tân được hoan lạc là tốt.

– Cửa bên phải hướng Tân vị Hợi được phúc đức là rất tốt.

– Cửa bên trái hưởng Tân vị Thân bị thiếu vong là xấu.

c. Cát hung của hệ nhị thập bát tú

– Cửa giữa hướng Tân vị Tân được sao Lâu và sao Vị quản là 2 sao tốt. 

– Cửa bên phải hướng Tân VỊ Hợi được sao Thất quản là sao tốt, đồng thời được sao Bích quản phần nhô cũng là sao tốt.

– Cửa bên trái hưóng Tân vị thân được sao Tất quản là sao tốt, đồng thời bị sao Chủy quản là sao xấu 

Trên đây là 3 hướng nhà Đoài – trạch Đoài mà bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên khi chọn hướng nhà bạn nên tìm hiểu thêm về các chuyên gia phong thủy trong lĩnh vực nhà ở. Chúc bình an!

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ