Một trong các lý thuyết phỏng đoán phong thủy trong Huyền Không học đó là đáo sơn đáo hướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến nó. Do vậy, bài viết sau đây của tạp chí kiến trúc đẹp tạp chí kiến trúc đẹp sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết trên.

>>>Xem thêm:

1. Như Thế Nào Là Đáo Sơn Đáo Hướng?

đáo sơn đáo hướng
Phong thủy nhà ở

Ðáo sơn trong đáo sơn đáo hướng là vượng tinh của tọa (sơn thần) ở tại cung của tọa.

Thí dụ vận 7, nhà tọa Tân hướng Ất, tính theo khoa Huyền-Không-học, thì cung có sơn Tân là cung Tây (Ðoài) là cung của tọa nhà. Cung này có sao Thất xích bày bố ở Tọa. Vì sao Thất-xích là sao số 7 nên là vượng tinh (sao vượng) trong vận nhà được cất. Rất tốt cho người trong nhà trong vận 7.

Ðáo hướng là vượng tinh của hướng ở tại cung của hướng nhà.

Dùng thí dụ vừa rồi thì cung có sơn Ất là cung Ðông (Chấn) là cung của hướng nhà. Cung này có sao Thất-xích bày bố ở Hướng. Rất tốt cho tiền tài vào nhà.

Như vậy nhà có cả 2 điều trên gọi là nhà đáo sơn đáo hướng là nhà rất thịnh vượng vừa cho người trong nhà vừa cho tiền tài, sản nghiệp. Nhà loại này còn được gọi là nhà nằm trong Châu Bảo Tuyến.

>>>Tìm hiểu thêm Cách Phối Hợp Mệnh Cung Với 8 Hướng Mà Bạn Nên Biết

2. Châu Bảo Tuyến Trong Các Vận

đáo sơn đáo hướng
Châu bảo tuyến trong các vận

>>>Khám phá ngay Top 6 Điều Bạn Chưa Được Biết Về Tính Chất Lành Dữ Của Bát San Và Cửu Tinh

2.1. Vận 1 và 9 – Đáo sơn đáo hướng

Hai vận này không có Châu bảo tuyến. Nên chúng không ảnh hưởng đến đáo sơn đáo hướng.

2.2. Vận 2 và 8

Vận 2 và 8 có 6 Châu bảo tuyến là:

 • Tọa Tốn hướng Càn. Hướng nhà ở 312 đến 318 độ.
 • Tọa Càn hướng Tốn. Hướng nhà ở 132 đến 138 độ.
 • Tọa Tỵ hướng Hợi. Hướng nhà ở 327 đến 333 độ.
 • Tọa Hợi hướng Tỵ. Hướng nhà ở 147 đến 153 độ.
 • Tọa Mùi hướng Sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ.
 • Tọa Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.

>>>Khám Phá Ngay Top 3 Sự Thật Đằng Sau Năng Lực Tri Giác Và Biểu Tượng Bát Quái

2.3. Vận 3 và 7 – Đáo sơn đáo hướng

Vận 3 và 7 có 6 Châu bảo tuyến là:

 • Tọa Mảo hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.
 • Tọa Dậu hướng Mảo. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.
 • Tọa Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 282 đến 288 độ.
 • Tọa Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 102 đến 108 độ.
 • Tọa Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.
 • Tọa Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ.

2.4. Vận 4 và 6

Vận 4 và 6 có 6 Châu bảo tuyến ảnh hưởng đến đáo sơn đáo hướng theo phong thủy là:

 • Tọa Giáp hướng Canh. Hướng nhà ở 252 đến 258 độ.
 • Tọa Canh hướng Giáp. Hướng nhà ở 72 đến 78 độ.
 • Tọa Khôn hướng Cấn. Hướng nhà ở 42 đến 48 độ.
 • Tọa Cấn hướng Khôn. Hướng nhà ở 222 đến 228 độ.
 • Tọa Thân hướng Dần. Hướng nhà ở 57 đến 63 độ.
 • Tọa Dần hướng Thân. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.

>>>Xem Ngay 6 Lưu Ý Về Trạch Mệnh Tương Phối Mà Bạn Không Nên Bỏ Qua

2.4. Vận 5

Vận 5 có 12 Châu bảo tuyến ảnh hưởng đáo sơn đáo hướng:

 • Tọa Mão hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.
 • Tọa Dậu hướng Mão. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.
 • Tọa Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 282 đến 288 độ.
 • Tọa Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 102 đến 108 độ.
 • Tọa Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.
 • Tọa Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ.
 • Tọa Ngọ hướng Tý. Hướng nhà ở 357 đến 3 độ.
 • Tọa Tý hướng Ngọ. Hướng nhà ở 177 đến 183 độ.
 • Tọa Ðinh hướng Quý. Hướng nhà ở 12 đến 18 độ.
 • Tọa Quý hướng Ðinh. Hướng nhà ở 192 đến 198 độ.
 • Tọa Mùi hướng Sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ.
 • Tọa Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.

Ðiều cần chú ý là đáo sơn đáo hướng theo Châu bảo tuyến chỉ tốt trong thời gian sinh sống nằm trong vận của nhà mà thôi vì khi đến vận kế tiếp thì sao đương vận (vượng khí) của vận trước đã trở thành sao thoái khí tức là xấu, năng lực suy giảm nên các cung tọa và hướng của nhà trở thành xấu.

Ðến vận sau nữa thì các cung này lại còn xấu hơn nữa… Do đó chúng chỉ tốt trong vận của nhà mà thôi tức là chỉ tốt nhiều nhất là 20 năm.

Như vậy, bài viết trên đã chỉ ra như thế nào là đáo sơn đáo hướng, cách duy trì và thời hạn của nó mà bạn cần biết. Hy vọng bài viết tạp chí kiến trúc đẹp đã cung cấp thêm kiến thức bổ ích về phong thủy đối với bạn đọc.

>>>Cùng khám phá những kiến thức phong thủy hay: 

Bình luận

Bình luận