Xem Ngay: Top 4 Danh Xưng Của Phong Thủy Mà Không Phải Ai Cũng Biết

136

Nói đến phong thủy có rất nhiều nội dung cần tìm hiểu. Trong đó, danh xưng của phong thủy là vấn đề cần phải nghiên cứu và tìm hiểu ngay từ đầu. Do đó, bài viết dưới đây cung cấp những nội dung liên quan về vấn đề trên.

1. Phong thủy và thuật phong thủy – Danh xưng của phong thủy

Chữ phong thủy bao hàm hai ý. Có khi dùng để chỉ địa hình tốt, phong cảnh đẹp. Như khi mọi người đi chơi trên sông Ly thường tức cảnh sinh tình.

Có khi “phong thủy” lại là chỉ “thuật phong thủy” tức là lý luận và thực tiễn về phong thủy. 

Nghiêm túc mà nói, phong thủy và thuật phong thủy có khác nhau. Phong thủy là một tồn tại khách quan. Còn thuật phong thủy là hoạt động chủ quan đối với tồn tại khách quan.

Bản chất của phong thủy là thiên nhiên, bản thể của thuật phong thủy là con người.

Do con người có thói quen lẫn lộn phong thủy và thuật phong thủy với nhau nên chúng ta cũng không nên cố sức phân tách rõ ra, chỉ có điều cần chú ý xem khi người ta nói đến hai từ “phong thủy” thì cốt lõi là nói đến khách quan hay chủ quan, để hiểu cho chính xác ý tứ của người nói.

Thời cổ đại từ phong thủy được dùng rất phổ biến trong dân gian, về phía quan nha cũng không kém.

Trịnh Hòa đời Mình đi sứ sang phương Tây, trên thuyền có cả nhân viên quản việc phong thủy, các nhân viên này chịu trách nhiệm xem “phong” xét “thủy” dọc đường.

 Tất nhiên so với sự hiểu về “phong thủy” của chúng ta là hai vấn đề khác nhau.

2. Hình pháp – Danh xưng của phong thủy

Sách “Hán thư – Nghê Văn chí” có loại hình pháp.

Thế nào gọi là hình pháp ? Sách đó nói : hình pháp lấy ‘thế” quy mô lớn cả chín châu để lập thành “hình thành quách nhà cửa, độ số của cốt “pháp” từ người đến lục súc, hình dung của đồ vật để cầu tin tức sang hèn, lành dữ.

Theo luật có dài ngắn mà các dấu tích ra tin tức đó, có hay không có quỷ thần, số tự nhiên.

Dĩ nhiên hình và khí làm đầu đuôì, đã có thì có hình ấy mà không có khí ấy, có khí ấy mà không có hình ấy, đó là sự độc đáo kỳ lạ của điều tinh vi đó.

Hình pháp chỉ hình thù trạng mạo, không chỉ để chỉ đất cát.

Sách “Tổng mục Tứ khố toàn thư – Thuật số” đã nói rất rõ ràng : “Như hình pháp đã kể, kiêm tướng người tướng vật, tất không phải tên chuyên dùng cho tướng nhà tướng đất, đầu là đội lốt cả” 

Trừ sách ”Hán chí”, trong xã hội rất ít dùng đến từ “hình pháp”.

.>>> Xem ngay: Bạn nên chú ý đến những hình thái các cây cối theo phong thủy

3. Kham dư – Danh xưng của phong thủy

Kham dư nghĩa gốc là trời đất.

Kham chỉ trời, dư chỉ đất. Sách “Vãn tuyển – chú thích bài phú Cam tuyền” nói : Sách “Hoài Nam tử” bảo : “Kham dư đi đực để biết cái”. Hứa Chân bảo : “Kham là đạo trời, dư là đạo đất”. 

“Kham”, trừ ý nghĩa là trời ra còn hai ý nghĩa nữa. Một là chỉ “xổng mạnh”. Sách “Thuyết Văn – Bộ Thổ” viết : “Kham, đất xông mạnh, từ đất vượt qua tiếng” 

Sách “Thuyết Văn – Bộ Thổ” viết : “Kham, đất xông mạnh, từ đất vượt qua tiếng” (Nguyên văn : “Kham, địa đột giã, tòng thổ, thậm thanh”).

Đột là ý xuyên qua, hoặc cho theo ý tứ là “Khảm”, chỉ nơi đất trúng xuống. Nguyên văn : “Đột thị xuyẻn đích ý tứ, hoặc dí vỉ thị khảm đích ý tứ, vị địa hãm’.

Một nghĩa là dò xét, chỉ sự khám xét, có nghĩa tương đương.

Học giả đời Hán thường luận bàn về kham dư, chưa hẳn đều bàn giảng về trời đất mà thường bàn về thần quái.

4. Thanh nan – Danh xưng của phong thủy

Thanh nang vốn là cái túi đen đựng sách của nhà tướng số thời cổ, về sau mượn đặt tên gọi nhà tướng số rồi lại lấy làm tên sách, tiến lên nữa  lại là tên gọi riêng cho thuật phong thủy.

Sách “Tấn thư – Quách Phác truyện” cổ ghi lại rằng có một nhà ở ẩn là Quách Công truyền dạy cho Quách Phác chín cuốn “Thanh Nang trung thư”.

Về sau “Kinh Thanh nang” truyền ra đời chuyên dạy về phong thủy. Trần Tử Ngang đời Đường có tập thơ “Trần Bá Ngọc tập  trong đó có câu : “Truyền đạo tìm bạn tiền, Thanh Nang bán quẻ bói”.

5. Thanh ô – Danh xưng của phong thủy

Đời Hán có một vị phương sĩ (tức đạo sĩ tu Đạo giáo – ND) tên là Thanh Ô tử, nghe truyền là ông ta có soạn sách “Táng kinh”, đời sau tôn ông lên làm ông tổ, lấy sách của ông làm kinh điển.

Đời Bắc Châu có Dũ Tín viết trong “Dú tử sơn tập là : “Thanh ô bói quẻ ất giáp, Bạch mã biến đổi tinh thin” (tức sao trời – ND).

Trong sách “Cựu Đường thư – Kinh tịch chí’1 có ghi lại ba quyển “Thanh Ô tử’. Liễu Tôn Nguyên đời Đường viết “Liễu tiên sinh tập” có câu “Cấn là núi, đoài là nước, linh là xe, đang ngược lại, con cháu vạn đời nhờ phúc thiêng, ai là ngưòi nói: Thanh ô tử !”,

Mấy câu này có thể nói rõ rất có thể Liễu Tôn Nguyên đã thây qua sách “Thanh ô tử’. Nhà thơ Lưu Vũ Tích đời Đường trong “Lưu Mộng Đắc tập” đã viết: “Hoàng Đế vạch đồng chia các chầu, có Thanh ô tử giỏi xem địa lý. Hoàng Đế hỏi (ý kiến) để chế kinh”.

Như vậy, từ những nội dung về 4 danh xưng của phong thủy nổi bật đã nêu trên, bạn sẽ có một cách nhìn sâu rộng hơn về phong thủy.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ